Medobranie - stáčanie medu.

V našom zariadení CDR Petrovce sa klienti spolu so zamestnancom pre nácvik pracovných zručností pustili do stáčania medu.

Med je prírodná sladká látka produkovaná včelami z nektáru rastlín alebo medovice, ktoré včely zbierajú, pretvárajú a obohacujú vlastnými špecifickými látkami. Ukladajú, zahusťujú, uskladňujú a ponechávajú v plástoch, aby vyzrel.