V sekcii ÚSPEŠNÉ GRANTY uverejňujeme informácie o úspešných grantoch a projektoch, ktoré mala naša nezisková organizácia možnosť realizovať vďaka financiám od tretích osôb, predovšetkým od

  • Úradov Košického a Prešovského samosprávneho kraja,
  • Úradu vlády Slovenskej republiky,
  • Európskym, Nórskym a iným grantovým a nadačným fondom

na podporu aktivít v sociálnej oblasti.

Veríme, že starostlivosť o ľudí v núdzi, či o ľudí potrebujúcich pomoc iných ľudí je dôkazom pretrvávania ľudskosti a ľudskej spolupatričnosti. Za poskytnuté finančné prostriedky v mene našich prijímateľov sociálnych služieb bez ohľadu na ich poskytovateľov všetkým ďakujeme.