Nezisková organizácia ReSocia, n.o. bola úspešná v projekte na podporu zamestnanosti a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - plagát projektu.