Resocializačný program Centra pre deti a rodiny ReSocia, n. o. 2023 nájdete ( tu ).