Samozber jahôd 2023 PSS Zariadenia podporovaného bývania v Petrovciach 

         Počas pekného slnečného júnového rána sa prijímatelia sociálnych služieb vybrali za pomoci zamestnancov ZpB na samozber jahôd na jahodovom poli pri obci Trnava pri Laborci.  Atmosféra bola príjemná nakoľko zúčastnení mohli jahôdky ochutnávať popri zbieraní.  Po hodine zberu boli nádoby plné a mohli sa všetci vrátiť do Zpb. V zariadení už čakali ďalší PSS, ktorí hneď začali jahôdky očisťovať a na obed sa už varil sladký džemík, ktorý poslúži ako zásoba na zimné mesiace pre PSS. Počas tejto celodennej aktivity mohli prijímatelia sociálnych služieb nabrať zručnosti pri výrobe domáceho džemu a strávili svoj čas plnohodnotne.