V našom zariadení dňa 18.03.2015 od 08:30 hod do 14:00 hod. vykonali žiaci Vysokej školy sv. Alžbety exkurziu so zameraním na špecifiká práce s osobami so závislosťami, požiadavky na odborné schopnosti sociálneho pracovníka, význam sociálnych a terapeutických plánov a zásady terapeutickej komunity.

Exkurzie sa zúčastnili študenti prvého ročníka magisterského štúdia, odbor sociálna práca, v počte 30 žiakov. Študenti majú pomerne rozsiahle teoretické vedomosti o závislostiach a sociálnej práci, ale možnosť vidieť, že to, čo sa učia, funguje aj v praxi, nemôže byť na škodu. S týmto cieľom bola uskutočnená návšteva žiakov VŠ sociálnej práce v ReSocia, n.o. organizovaná a budeme dúfať, že sa nám cieľ podarilo naplniť.


Názor PhDr. Tatiany Hrindovej, PhD., odbornej asistentky VŠ sv. Alžbety Bratislava, n.o., detašované pracovisko Michalovce.:

"Chcem sa veľmi pekne poďakovať za výborne zorganizovanú exkurziu. Myslím, že sa naplnili všetky moje očakávania, ak ešte nie viac. Študenti boli tiež veľmi spokojní a hlavne videli na vlastné oči realitu, mohli sa porozprávať aj s klientmi, takže super. Nehovoriac o tom, že som bola milo prekvapená úrovňou služieb a prístupom pracovníkov. V celom priestore cítiť veľmi príjemnú atmosféru, ale aj vedomie profesionálneho naplnenia úloh v prospech klienta. Držím palce, aby sa Vám aj naďalej darilo a verím, že sa ešte stretneme pri ďalších exkurziách."

Žiaci VŠ sv. Alžbety v ReSocii