V mesiacoch november – december, sme mali možnosť absolvovať povinnú odbornú prax, týkajúcu sa resocializácie, bezdomovectva, závislostí 

vo vašom zariadení  ReSocia n. o. v Ťahanovciach, kde sa nachádzajú klienti v záverečnej fáze resocializácie. Vzhľadom na životnú situáciu klientov sme mali veľký rešpekt a možno aj obavy, ako bude naša prax prebiehať. Plní očakávaní sme kontaktovali vedúceho zariadenia Marcela Krištofa. Dohodli sme sa na termínoch a vstúpili sme...

Už prvé hodiny praxe nás príjemne prekvapili. V zariadení nás privítala domáca atmosféra a partnerský prístup sociálneho pracovníka Marcela ku klientom. Zároveň bolo cítiť prirodzený rešpekt, založený na dôvere. Všetci klienti pracujú, viacerí nám porozprávali svoj životný príbeh, a tak sme boli svedkami, ako sa v živote vyskytli problémy, s ktorými si nevedeli poradiť alebo boli príliš sami a nedokázali situáciu riešiť. Postupne sme získali všetky dostupné informácie o zariadení, o prístupoch ku klientom. Sociálny pracovník Marcel nám umožnil pozorovať a sprevádzať ho pri práci, odovzdal nám svoje vedomosti a zručnosti. Trpezlivo odpovedal na naše nekončiace otázky a výrazne prispel k úspešnému absolvovaniu našej praxe. Stretli sme klientov, ktorí chcú zmeniť seba, svoj životný štýl a po páde na úplné dno sa snažia, svoj život znova vybudovať. Pochopili sme, často aj pri dobrom čaji v kuchyni, že samotná liečba je iba začiatkom zmeny a uzdravovania zo závislosti. Partnerský prístup dáva klientom vidieť a reálne identifikovať svoje problémy, učiť sa ako im predchádzať a ako ich riešiť. Na chvíľu sme sa stali súčasťou zariadenia. Prišli sme vybavení teoretickými vedomosťami, častokrát sme však zistili, že to nestačí a iba postupne, pod odborným vedením sme ich prakticky uplatnili a premenili na individuálnu skúsenosť. Neoceniteľný je kontakt s klientmi, tímová spolupráca ktorej sa dá naučiť iba v reálnej situácii.

Táto odborná prax nám ponúkla nový pohľad na uplatňovanie sociálnej práce v tejto oblasti. Prínosom bola možnosť pozorovať sociálneho pracovníka priamo pri vykonávaní svojej práce, stretnutia a rozhovory s klientmi. Čas veľmi rýchlo ubehol a na konci sme si uvedomili, že sú tu ľudia ako my, iba prešli peklom závislosti. Nezdvihli sa však sami, ale pomohli organizácie,  ľudia, ktorým ich osud nebol ľahostajný. Starostlivosť však musí byť komplexná a možno k tomu prispejú aj ďalší študenti, ktorí sa rozhodnú absolvovať odbornú prax v tomto zariadení.

Ďakujeme,  študenti kombinovanej formy štúdia Sociálnej práce Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.