Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Sponzorský dar

Šikovnosť našich zamestnancov nepozná hraníc. Vďaka vlastnej iniciatíve našej zamestnankyne sa podarilo vybaviť sponzorský dar pre našich prijímateľov sociálnej služby Zariadenia podporovaného bývania z DM drogérie.

Netreba opakovať, že naši prijímatelia sú zväčša ľudia na pokraji chudoby a spoločnosťou odsúvaný na pokraj spoločnosti. Preto každú pomoc príjmu z veľkou radosťou a prejavom veľkej vďaky. Sponzorský dar obsahoval rôzne potrebné veci, ako pracie prášky, sprchové gély, šampóny, prostriedky na dentálnu hygienu ako aj osobnú. Tento dar zlepšil kvalitu života týchto ľudí. Veríme, že v budúcnosti sa takého dary podaria aj opätovne, nakoľko čo môže človeku spraviť viac radosť a dodať silu do života ako poznanie, že nie je na tomto svete nikomu ľahostajný. Naši prijímatelia sociálnej služby Zariadenia podporovaného bývania týmto vyjadrujú veľkú vďačnosť spoločnosti DM drogéria za potrebné veci, ktoré každodenne využijú.