Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

 

Zariadenie opatrovateľskej služby neziskovej organizácie ReSocia v Tatranskej Kotline bolo v prevádzke do 31. decembra 2017. Od 1. januára 2018 sa začala prevádzka zariadenia opatrovateľskej služby v obci Remetské Hámre pri Sobranciach. Všetci prijímatelia sociálnych služieb, ktorí prejavili záujem zotrvať v našom zariadení, prešli s nami do nových priestorov.

 

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • 24-hod. opatrovateľská a ošetrovateľská činnosť,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

 

V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie opatrovateľskej služby ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.

 

Komplexnú starostlivosť a celý rozsah uvedených služieb ponúkame za tieto ceny:

 

Tabuľka výšky úhrad za pobyt v Zariadení opatrovateľskej služby ReSocia, n. o., Remetské Hámre

Stupeň odkázanosti

II.

III.

IV.

V.

VI.

2 - 3 lôžková izba (30 - dňový mesiac)

411

441

456

486

501

2 - 3 lôžková izba (31 - dňový mesiac)

424,70

455,70

471,20

502,20

517,70

 

 

Tabuľka výšky úhrad za pobyt v Zariadení opatrovateľskej služby ReSocia, n. o., Remetské Hámre

(dia strava)

Stupeň odkázanosti

II.

III.

IV.

V.

VI.

2 - 3 lôžková izba (30 - dňový mesiac)

427,50

457,50

472,50

502,50

517,50

2 - 3 lôžková izba (31 - dňový mesiac)

441,75

472,75

488,25

519,25

534,75

 

* * * * * * * * *

 

V našom ZOS ReSocia n.o., poskytujeme profesionálnu opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb, ktorí sú odkázaní na 24-hodinovú starostlivosť. Okrem starostlivosti na vysokej úrovni dbáme vo veľkej miere aj na príjemné prostredie pripomínajúce im skutočný domov.                                                                                                      

 

Našou víziou do budúcnosti je ponúkať čo najlepšie služby, vytvárať prijímateľom sociálnych služieb príjemné prostredie a tým sa neustále zdokonaľovať a napredovať. Spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb je pre nás na prvom mieste.

 

Želaním celého tímu pracovníkov zariadenia opatrovateľskej služby je, aby sa prijímatelia sociálnych služieb u nás cítili dobre „ako doma“.

 

Kontaktné informácie:

 

vedúca ZOS: Mgr. Slávka Jakubíková,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Zariadenie opatrovateľskej služby
Remetské Hámre 27
072 41 Remetské Hámre

 

telefón - pevná linka: 056 - 6283465
e-pošta: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
môžete nás kontaktovať aj na SKYPE: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

internetová stránka organizácie: www.resocia.sk