Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

V CDR a sociálnych zariadeniach (ZOS, ZpB a DpC) ReSocia, n.o. sa v rámci plošného testovania na COVID-19  zúčastnilo v dvoch vlnách:

  • prvá vlna dňa 31.10.2020 - 80 zamestnancov, 117 klientov resp. PSS,
  • druhá vlna dňa 06 a 07.11.2020 - 80 zamestnancov, 114 klientov resp. PSS

Výsledky testov z oboch testovaní boli negatívne. Naďalej vo všetkých zariadeniach platia prijaté opatrenia v rámci prevencie šírenia sa koronavírusu.