Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Naša ReSocia, no. získala vdaka Vašej osobnej angažovanosti zo zahraničia v rámci humanitárnej pomoci do Zariadenia opatrovatelskej služby v Remetských Hámroch rózne zariaďovacie predmety a vybavenie zdravotníckej obsluhy.

Za každú pomoc je potrebné sa poďakovať... My sme sa poďakovali listom a chceme, aby o poskytnutej pomoci vedeli aj iní ľudia - poďakovanie za pomoc