Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Na základe odporúčaní Pandemickej komisie vlády SR zo dňa 11. 09. 2020, po jej dôslednom zhodnotení epidemiologickej situácie na Slovensku

(zdroj 1), a zároveň v okrese Sobrance (okres, ktorý má od 25. 09. 2020 červenú farbu; zdroj 2), z dôvodu predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení

sa zakazujú návštevy
od 25. 09. 2020 19:00 h,  do odvolania

v
Zariadení opatrovateľskej služby Remetské Hámre
Zariadení podporovaného bývania Petrovce 1
Zariadení podporovaného bývania Svätoplukova 28, Košice
A vo všetkých strediskách CDR ReSocia n. o.

v interiérových a exteriérových priestoroch neziskovej organizácie ReSocia.