Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Na konci roka 2014 nás Všeobecná úverová banka podporila prostredníctvom svojej nadácie. ReSocia, n.o. dostala darom 6 počítačov pre skvalitnenie administratívnej práce.

Za tento dar Nadácii VÚB ďakujeme!