Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

                                                           PANI JESEŇ 

 

Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata,
premaľúva celý sad...
🍁🍂🍃

Naša jesenná výzdoba vonku. Spolu s našimi klientmi sme si ozdobili našu jesennú pani.