Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Botanická záhrada a ZOO

Na začiatku leta sme s našimi prijímateľmi sociálnej služby Zariadenia podporovaného bývania prežili celodenný výlet v Košiciach.

Využili sme možnosť exkurzie jedinečnej výstavy motýľov, ktorá sa realizovala v Botanickej záhrade UPJŠ  v Košiciach. Výhodou bolo, že sme mali dohodnutého sprievodcu, ktorý nám zaujímavo rozprával o vzácnych exemplároch ktoré tam mali. Informoval nás o bohatej faune a flóre, ktorú majú jedinečnú a najbohatšiu v celej strednej Európe. Nakoľko bol krásny deň a výstavu motýľov sme absolvovali rýchlo presunuli sme sa na druhú časť výletu a to do Kavečanskej ZOO. Nakoľko bolo horúco prechádzka po ZOO bola voľnejšieho charakteru s rešpektovaním fyzických síl našich prijímateľov sociálnej služby. Vzhľadom k tomu, že sa v ZOO vyskytuje enormný počet rôznych zvierat, každý si našiel čo sa mu páčilo od medveďov, leva, stepných zvierat až po tulene a tučniaky.  Bol to pekný deň, na ktorý budeme spomínať ešte dlho.