Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Cestovateľské okienko - Keňa

Aktivity s našimi prijímateľmi sociálnej služby Zariadenia podporovaného bývania sa venujú aj náučnej činnosti. Preto sme v marci roku 2023 zrealizovali cestovateľské okienko venujúce sa Africkému štátu Keňa .

Lektorom bol pán, ktorý sa venoval charitatívnej práci s domorodými obyvateľmi tohto štátu a žil s nimi viac než rok. Po oslovení prijal pozvanie s radosťou a tak sme pripravili túto náučnú aktivitu v budove obecného úradu v Petrovciach. Túto aktivitu hodnotili naši prijímatelia sociálnej služby veľmi pozitívne a aktívne sa zúčastňovali debaty s prípadnými otázkami, ktoré ich zaujímali. Bolo to pekné popoludnie prežité v dobrej nálade, vtipnými príhodami a prípadnými výbuchmi smiechu pri žartovných životných príhodách lektora. Deň sa zakončil s prísľubom opätovnej návštevy prednášajúceho venujúc sa iným štátom.