Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Dňa 9.3.2023 sa prijímatelia sociálnych služieb zúčastnili exkurzie v zrekonštruovanom Gitarovom múzeu v Sobranciach.

Počas prehliadky si mohli pozrieť exponáty rôznych gitár, hudobných nástrojov a starých fotoaparátov.  V tomto múzeu predstavujú gitary vysokú hodnotu. Prijímatelia sociálnych služieb mohli vidieť gitary, ktoré držali slávne osobnosti ako napr. Steaven Seagal. Súčasťou prehliadky bol prijímateľom premietnutý krátky dokument, ktorý zachytával vznik ale aj rekonštrukciu múzea. Touto prehliadkou si prijímatelia sociálnych služieb zaspomínali na mladosť a hudobné hity, ktoré vtedy počúvali.