Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Klobása je jedným z najobľúbenejších jedál počas sviatkov. Aj v našom zariadení CDR ReSocia Petrovce 2, pod dozorom zamestnanca nácviku pracovných zručností sme si robili domáce klobásy.

Z technologického hľadiska je výroba klobásy jedným z najjednoduchších výrobných procesov. V princípe sa iba zomleté mäso dochutí požadovanými koreninami, natlačí do čriev a vyúdi. Jednoduché. O čo jednoduchšie to znie, o to zložitejšie to však v skutočnosti je.

Opäť asi nebude ťažké rozlíšiť rozdiel v kvalite ručného miešania klobásy v koryte,  kde zachytíme v ruke každú chrupavku alebo kostičku.

Podobné rozdiely sú v celom procese výroby. Samostatnou kapitolou je proces údenia, tu sa rozhoduje o samotnom vzhľade a vôni výsledného výrobku. Naozaj pravou domácou klobásou možno nazvať iba takú, ktorá bola údená klasickým spôsobom, studeným dymom z bukového dreva.

Dobre urobená domáca klobása vám vydrží vo vhodnom prostredí (suché, vetrané, chladnejšie a tmavé miesto) pokojne aj niekoľko mesiacov. Vekom paradoxne ešte naberá na kvalite, pretože schnutím sa zvýrazňuje jej chuť.

A ktorá je teda tá najlepšia domáca klobása? Pochopiteľne tá, ktorú si vyrobíme v zariadení CDR Resocia 2,  v kruhu klientov a zamestnanca nácviku pracovných zručností a ktorú potom chodíme neustále kontrolovať do udiarne, kedy už konečne  bude.