Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Veľká noc

 

Veľká noc alebo veľkonočné sviatky alebo Pascha je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl

S blížiacou sa Veľkou nocou sa naši klienti  pripravujú na tieto najväčšie sviatky v roku. A keďže na Slovensku je zvykom zdobenie veľkonočných kraslíc, aj naši klienti  si v rámci záujmových činností zaspomínali a vyskúšali zdobenie vajec. Jedným zo zvykov na východe počas Veľkej noci je aj svätenie pokrmov. Nebude tomu inak  ani v našom zariadení CDR ReSocia  Petrovce 2  V nedeľu ráno pokrmy posvätí rímskokatolícky kňaz  a tak sa klienti pustia  do chutných jedál.

Takáto bude  Veľká noc v našom zariadení. Našou snahou je, aby život našich klientov v zariadení bol aktívny a samostatný. Aby ich pobyt u nás  bol príjemný a dôstojný.