Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Ak je hladina spodnej vody vyššie ako základy budov, pôsobí voda škodlivo na murivo, podomieľa stavbu, vytvára podmienky na vývoj plesní a vytápa pivničné priestory. 

Podzemná voda nám dokáže znehodnotiť stavbu trvalo. Samotný pozemok sa odvodňuje ryhami a kanálmi, ktoré využívajú zemskú gravitáciu na odtok vody tak, aby nevsakovala do zeme a nezvyšovala hladinu podzemných vôd. 

Omnoho náročnejšou možnosťou odvodnenia stavby je izolácia všetkých častí domu, nachádzajúcich sa pod úrovňou terénu a to hydroizolačnými materiálmi proti tlakovej vode. 

Hydroizolácia musí byť pritom súvislá, neprerušená a chránená voči mechanickému poškodeniu. Mechanické zaťaženie vzniká aj vztlakom vody, ktorý môže na hydroizoláciu pôsobiť deštruktívne. Izolácia musí byť navrhnutá tak, aby dokázala prerušiť prenos vlhkosti z vlhkého do suchého prostredia.

V našom zariadení CDR ReSocia n.o., Petrovce 2,  klienti pomáhali pri práci a následnej  úprave terénu.