Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Túra po Sobraneckých kúpeľoch

Ak sa chce všetko sa dá. Aj pri mnohých pracovných povinnostiach nesmieme zabúdať aj na spestrenie každodenného života našich prijímateľov sociálnej služby Zariadenia podporovaného bývania.

Tak tomu bolo aj nedávno. Aj napriek mnohým návštevám lekárov a do obedných vybavovačiek sme sa rozhodli jeden deň „vypnúť“ a využiť jedno jesenné poobedie, keď nám počasie  krásne prialo a venovať sa naplno najdôležitejšej úlohe našich pracovných povinností a to venovať sa priamo ľuďom. Využili sme na to neďalekú krásnu destináciu a to náučný chodník Sobraneckých kúpeľov. Pri príchode sme už vo vzduchu cítili vôňu jesene a videli krásne sfarbenie okolitých stromov. Naša túra sa začala chodníkom vedúcim k besiedke a altánku pri liečivej vode tzv. „vajcovke“. Tak ako v minulosti aj v dnešných časoch, táto voda má blahodarné účinky na ľudský organizmus, tak na uvážení posádky túto možnosť využili a skúsili, či im pomôže. Nakoľko bolo naozaj krásne, rozhodli sme sa obísť celú destináciu. Videli sme krásnu faunu a flóru tohto miesta, liečivý očný prameň, ako aj rôzne tesárske diela miestnych umelcov. Výlet sme ukončili na chutnej kofole v neďalekej reštaurácii. Myslíme si, že aj pri mnohých pracovných povinnostiach nemôžeme zabúdať na pravý význam sociálnej práce a to priama interakcia s prijímateľmi sociálnej služby.