Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Výlet v lome Beňatina

Konečne po dlhom čase sme po ukončení protipandemických opatrení voči ochoreniu COVID-19 realizovali   s prijímateľmi sociálnej služby ReSocie, n. o., Zariadenia podporovaného bývania, Petrovce 1 dlho očakávaný výlet na miestnu turistickú lokalitu Lom Beňatina.

Po náročnom období a sužujúcich opatrení voči ochoreniu fyzický zdatný prijímatelia prijali výlet s radosťou. Výlet bol realizovaný v do obedných hodinách za sprievodu dvoch zamestnancov zariadenia. Počasie nám krásne prialo a bolo slnečno. Viac zdatný „turisti“ dokonca zvládli obísť celý lom. Vznikli krásne fotky a hlavne spomienky, ktoré priniesli ľuďom opäť pozitívne myšlienky po veľmi ťažkej dobe.

Výlet bol ukončený zaslúženou sladkou pochúťkou a to zmrzlinou v Sobranciach, ktorú naši „turisti“ prijali s radosťou.

Dúfame, že v nasledujúcej dobe sa nám podarí viacej výletov, ktoré si naši prijímatelia zaslúžia. Osobité poďakovanie patrí nášmu p. riaditeľovi, ktorý nám tento výlet umožnil.

Ďakujeme