V rámci uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 sme prijali opatrenia, ktoré súvisia s umožnením návštev prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení opatrovateľskej služby. (zrušenie zákazu návštev)

Návštevy v našom zariadení sú povolené od 08.06.2020.

Návštevu je potrebné vopred (najmenej 24 hodín pred návštevou) telefonicky dohodnúť počas pracovných dní v čase od 08:00 do 16:00 h na telefónnom čísle 056/6283465 u p. Tutkovej – kontaktná osoba.

Svojich blízkych môžete navštíviť v pracovných dňoch od 08:00 do 15:00 h v dĺžke trvania maximálne 45 minút. Jedného prijímateľa môžu naraz navštíviť maximálne dve osoby.

Návštevy budú prebiehať vo vyhradených a označených priestoroch v exeriéri (altánok), za nepriaznivých poveternostných podmienok v interiéri (budova jedálne v areáli) za dodržania prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení:

  • vstup do areálu ZOS je možný len s rúškom, ktoré ste povinný nosiť počas celého trvania návštevy;
  • pri vstupe do areálu ZOS Vám bude odmeraná teplota, bude zabezpečená dezinfekcia. V prípade zvýšenej telesnej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia Vám nebude umožnený vstup do areálu;
  • povinnosťou každého návštevníka je vypísanie čestného vyhlásenia a dennej evidencie návštev;
  • počas návštevy nie je možná konzumácia jedál a nápojov. Priniesť môžete iba hygienicky zabalené a trvanlivé potraviny, ktoré budeme musieť umiestniť do min. 24-hod. karantény. Podobne je to aj s donesením hygienických potrieb alebo oblečenia.

Za pochopenie ďakujeme. Sme radi, že sa po dlhej dobe opäť v zdraví stretnete.