Krízový plán ReSocia, n. o., 072 62 Petrovce 2, Zariadenie opatrovateľskej služby, 072 41 Remetské Hámre 27

Cieľom dokumentu je súbor pracovných postupov, opatrení a zásad pre zamestnancov ReSocia, n. o., 072 62 Petrovce 2, Zariadenie opatrovateľskej služby 072 41 Remetské Hámre 27 (ďalej len „ZOS“) pri podozrení alebo po potvrdení prvého prípadu infekčného ochorenia COVID-19 až do odvolania.

 

Text KRÍZOVÉHO PLÁNU je k dispozícii tu - PDF dokument

 

Prílohy krízového plánu

01. Terminológia - PDF dokument

02. Postup pre krízový tím (zotrvanie v službe v krízovom režime) - PDF dokument

03a. Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu - PDF dokument

03b. Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu - PDF dokument

04a. Záznam o mimoriadnej situácii (prijímateľ sociálnej služby) - PDF dokument

04b. Záznam o mimoriadnej situácii (zamestnanec) - PDF dokument

05. Postup k dočasnému opusteniu zariadenia PSS v sprievode zamestnanca (z dôvodu návštevy zdravotníckeho zariadenia) - PDF dokument

06. Súhlas zamestnanca so zotrvaním v krízovej službe - PDF dokument

07. Informačný leták pre krízový tím - PDF dokument

08. Monitoring zdravotného stavu osôb vstupujúcich do ZOS - PDF dokument

09a. Sledovanie príznakov u PSS so suspektným a potvrdením na infekčné ochorenie horných dýchacích ciest (chrípka, COVID-19 ...) - deň - PDF dokument

09b. Sledovanie príznakov u PSS so suspektným a potvrdením na infekčné ochorenie horných dýchacích ciest (chrípka, COVID-19 ...) - noc - PDF dokument

 

A. Odporúčanie k obmedzeniu pohybu v pobytových zariadeniach sociálnych služieb v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia Covid-19 - PDF dokument

B. Postup prijímania a testovania klientov do zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou - PDF dokument

C. Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb počas pandémie COVID-19 - PDF dokument

D. Usmernenie pre pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pri starostlivosti o osoby so suspektným alebo potvrdeným COVID-19 - PDF dokument