CDR ReSocia, n.o. každý rok realizuje pobyty svojich klientov v nádhernej prírode Slovenského Raja.

Cieľom je návrat k prírode, opätovne objaviť jej čistotu a nezávislosť. Počas pobytu si klienti navzájom pomáhajú, varia, objavujú okolitú prírodu,  robia niečo pre svoje zdravie a posilňujú sociálne kontakty.  Máme skúsenosti, že práve účastníci takýchto pobytov, po ukončení resocializačného programu, sa lepšie socializujú a v prípade potreby udržujú kontakty so zamestnancami CDR. 

 

Resocializačné stredisko Petrovce

 

 Resocializačné stredisko Repejov