Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Najnovšie informácie súvisiace s ochorením a opatreniami na ochranu verejného zdravia nájdete na stránke regionálneho úradu verejného zdravotníctva. V našom prípade úradu Michalovce - https://ruvzmi.sk/.