„Dovoľujeme si oznámiť, že na základe žiadosti ReSocia, n.o. o výmaz sociálnej služby Domov na polceste, ktorá bola prevádzkovaná v Sobranciach, podanej na Ú KSK, došlo dňa 21. 01. 2022 k zrušeniu tejto sociálnej služby“.